Thông báo Hiến máu tình nguyện 2017

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

LĐLĐ HUYỆN ĐĂK RLẤP

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36/CĐGDĐT

Đăk Rlấp, ngày 04 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tham gia hiến máu tình nguyện

 

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-BCĐ, ngày 28/4/2017 của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Đăk Rlấp; Công văn số 387/UBND-VX, ngày 28 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Đăk Rlấp “V/v chỉ đạo phối hợp tổ chức phong trào vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Đăk Rlấp năm 2017”.

Nay CĐGD huyện phát động phong trào hiến máu tình nguyện lần 1 năm 2017 trong tất cả các CĐCS như sau:

  1. Về đối tượng:

Là cán bộ, giáo viên, nhân viên của tất cả các CĐCS trường học MN, TH, THCS.

  1. Về tiêu chuẩn đủ điều kiện hiến máu:
  • Nam từ 18 – 60 tuổi, cân nặng 45 kg trở lên, nữ từ 18 – 55 tuổi, cân nặng 42 kg trở lên
  • Không mắc các bệnh về tim, gan, phổi, thận, ung thư, tiểu đường và các bệnh lý về máu, không bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đường máu như: HBV, HCV, HIV, giang mai, sốt rét và phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
  • Chỉ tiêu:

Căn cứ theo số lượng Ban chỉ đạo huyện giao là 250 người, nên CĐGD huyện ấn định số lượng mỗi trường đăng ký thấp nhất là 25% tổng số CBGV, NV.

(Theo biểu mẫu gởi kèm, bảng excel)

  1. Thời gian, địa điểm
  • Thời gian nộp danh sách đăng ký chậm nhất là đến 14g00 ngày 15/5/2017 qua địa chỉ email hiep17071967@gmail.com.
  • Thời gian hiến máu: lúc 13g30 ngày 24/5/2017 (thứ tư)
  • Địa điểm: tại Trung tâm GDTX – GDHN huyện Đăk Rlấp (Trường nghề cũ)

Yêu cầu Chủ tịch CĐCS các trường triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

  1. BCHCĐGD

    Phó chủ tịch    

          (Đã ký)

 

     Đặng Bá Hiệp